Heine Alsaker-Kolle

Vedselger

5650 TYSSE, Samnanger

  • Selger bjørk, 60 l, sekk.
  • Tilbyr ikke levering. Må hentes i Samnanger.
Produkter til salgs

Bjørk, 60 l, Sekk

Tørr
ved trenger tørking på luftig sted i minst seks måneder. Tørr ved kan fyres med umiddelbart.

130,-

per sekk

2.17 kr/l

1.03 kr/kWh
Basert på antatt brennverdi på 2100 kWh/l for bjørk. Dette er er estimat, og vil variere som følge av fuktnivå og mengde ved per liter.

© Vednett.no • Prisr AS