Bruksvilkår for Vednett.no

Ved å bruke Vednett.no ("Nettsiden") samtykker du til følgende vilkår og betingelser:

Godkjenning av bruk: Ved å bruke Nettsiden samtykker du til å følge disse bruksvilkårene, alle gjeldende lover og forskrifter, samt godtar at du er ansvarlig for å overholde eventuelle lokale lover som gjelder.

Immaterielle rettigheter: Alt innhold på Nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til tekst, bilder, grafikk, logoer, knapper, ikoner, lydklipp og programvare, er immateriell eiendom tilhørende Vednett.no eller dets lisensgivere, og er beskyttet av internasjonale opphavsrettslover.

Begrenset bruk: Du får lov til å midlertidig laste ned én kopi av materiale fra Nettsiden kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Dette er kun en lisens, ikke en overføring av eiendomsrett, og under denne lisensen kan du ikke:

Endre eller kopiere materialet.

Bruke materialet til kommersielle formål eller for offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell).

Fjerne eventuelle opphavsrettsmerker eller andre proprietære notater fra materialet.

Ansvarsfraskrivelse: Alt innhold på Nettsiden leveres "som det er" uten noen form for garantier, verken uttrykt eller underforstått. Vednett.no fraskriver seg herved alle garantier og betingelser angående dette materialet, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immaterielle rettigheter.

Begrensninger: Under ingen omstendigheter skal Vednett.no eller dets leverandører være ansvarlig for noen form for skade (inkludert, uten begrensning, skade for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av forretningsavbrudd) som oppstår ved bruk eller manglende evne til å bruke Nettsiden, selv om Vednett.no er blitt informert muntlig eller skriftlig om muligheten for slik skade.

Ved å bruke Nettsiden godtar du disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke er enig i vilkårene, vennligst avstå fra å bruke Nettsiden.

For spørsmål angående disse vilkårene, vennligst kontakt oss på kontakt@vednett.no.

Sist oppdatert: 22.02.2024

© Vednett.no • Prisr AS