Jo

Vedselger

3092 SUNDBYFOSS, Holmestrand

  • Selger gran, bjørk, og blandingsved, 60 l, sekk.
  • Tilbyr levering til:
    Holmestrand
Produkter til salgs

Gran, 60 l, Sekk

Kan leveres
Tørr
ved trenger tørking på luftig sted i minst seks måneder. Tørr ved kan fyres med umiddelbart.

100,-

per sekk

1.67 kr/l

1.10 kr/kWh
Basert på antatt brennverdi på 1520 kWh/l for gran. Dette er er estimat, og vil variere som følge av fuktnivå og mengde ved per liter.

Bjørk, 60 l, Sekk

Kan leveres
Tørr
ved trenger tørking på luftig sted i minst seks måneder. Tørr ved kan fyres med umiddelbart.

150,-

per sekk

2.50 kr/l

1.19 kr/kWh
Basert på antatt brennverdi på 2100 kWh/l for bjørk. Dette er er estimat, og vil variere som følge av fuktnivå og mengde ved per liter.

Blandingsved, 60 l, Sekk

Kan leveres
Tørr
ved trenger tørking på luftig sted i minst seks måneder. Tørr ved kan fyres med umiddelbart.

125,-

per sekk

2.08 kr/l

1.10 kr/kWh
Basert på antatt brennverdi på 1900 kWh/l for blandingsved. Dette er er estimat, og vil variere som følge av fuktnivå og mengde ved per liter.

Bjørk, 60 l, Sekk

Kan leveres
ved trenger tørking på luftig sted i minst seks måneder. Tørr ved kan fyres med umiddelbart.

100,-

per sekk

1.67 kr/l

0.79 kr/kWh
Basert på antatt brennverdi på 2100 kWh/l for bjørk. Dette er er estimat, og vil variere som følge av fuktnivå og mengde ved per liter.

© Vednett.no • Prisr AS