Ove Fekene

Vedselger

3560 HEMSEDAL, Hemsedal

  • Selger bjørk, 60 l, sekk.
  • Tilbyr levering til:
    Hemsedal
Produkter til salgs

Bjørk, 60 l, Sekk

Kan leveres
Tørr
ved trenger tørking på luftig sted i minst seks måneder. Tørr ved kan fyres med umiddelbart.

135,-

per sekk

2.25 kr/l

1.07 kr/kWh
Basert på antatt brennverdi på 2100 kWh/l for bjørk. Dette er er estimat, og vil variere som følge av fuktnivå og mengde ved per liter.

© Vednett.no • Prisr AS