Rett Ved

Vedselger

3060 SVELVIK, Drammen

  • Selger bjørk, 40 l, sekk.
  • Tilbyr ikke levering. Må hentes i Drammen.
Produkter til salgs

Bjørk, 40 l, Sekk

Tørr
ved trenger tørking på luftig sted i minst seks måneder. Tørr ved kan fyres med umiddelbart.

100,-

per sekk

2.50 kr/l

1.19 kr/kWh
Basert på antatt brennverdi på 2100 kWh/l for bjørk. Dette er er estimat, og vil variere som følge av fuktnivå og mengde ved per liter.

© Vednett.no • Prisr AS